על סדר היום
תמונת השבוע
לתמונות הקודמות
כניסה לחברים
חדש באתר
פליליסט של סרטי שושנה
אוסף של סרטים שיצרה וערכה שושנה לב במשך השנים...
ניר שחם ויקב שורק
בפאתי חצר הקיבוץ שוכן לו יקב שורק. יחודו של יקב זה הוא בהיותו בי"ס לעשיית יין. ניר מספר על היקב וקצת על עצמו...
הרפת שהפכה לענף המים והאינסטלציה
פעם הייתה רפת שם חלבו פרות וגידלו עגלים. אח"כ הפך המקום לסככה של ענף המים. כאן תיקנו צינורות בימי גשם וכאן ישב הפרלמנט של שמואל. כעת השכן ממזרח לוטש את עיניו .
הפרלמנט בספריה
כל יום שישי מתכנסים הספרניות וחברים נוספים בספריה ודנים בהוויות העולם הספרותי ועולמות אחרים...
חנוכה 2017
הדלקת נרות, מופע מדהים של כלילה והרצל ומשחק חנוכה בעזרת אפליקציה במכשירי הניידים....
אפרת שוב - אוסף
צפו ותהנו...
היו זמנים
תמונות מסוף המאה העשרים ותחילת המאה הנוכחית...
יריד היקבים 2017 ביקב שורק
ארוע שהתרחש בסוף חודש מאי ביקב שורק...
תור הכלניות
שלל הפתעות מחכות לנו ב"דרך הלבנה". אחרי שעוברים את "המצבות" ושדות החיטה לכיוון כפר בן-נון הן מחכות לנו במלוא הדרן ויופיין כלניות לבנות ואדומות.
נביטת החיטה
סוף סוף החיטה הרימה ראש בשדות נחשון.
צריף החמישייה
ישן בפני חדש תוציאו
קומביין האבטיחים
אוגוסט 2017 - החל קטיף האבטיחים בשדותינו.
אדום החזה - 16
ציפור קטנה ויפה ממשפחת הקיכליים, חורף בארץ.
על סדר היוםשינויים בחוקי המיסוי
שינויים בחוקי המיסוי לקיבוצים


לחברי נחשון שלום רב,

הנדון: שינויים בחוקי המיסוי לקיבוצים והשלכותיהם על כלל חברי הקיבוץ

לאור השינויים בחוק ההסדרים החדש, בכל הקשור למיסוי המגזר הקיבוצי, הן לגבי מס ההכנסה והן לגבי הביטוח לאומי קיימנו ערב הסברה בהשתתפות רואי החשבון של נחשון.

בערב נכחו מספר לא קטן של חברים אשר קיבלו תמונה רחבה של השינויים בחוקי המס וההשלכות המעשיות על כל אחד ואחת.

כיוון שהנושא נוגע לכל חבר וחברה בנחשון, חברים וותיקים כמו גם חברים חדשים ברצוני לפרט בפניכם מה הן החלופות הקיימות ומה הן ההשלכות בכל בחירה וכן השאלות שעלו במהלך הערב והתשובות שניתנו.

בפני חברי הקיבוץ עומדות שתי חלופות:

1.      איחוד הדו"ח האישי עם דוחות הקיבוץ

2.      הגשת דו"ח עצמאי ישירות לרשויות המס ללא קשר לקיבוץ.

1.    איחוד הדו"ח האישי עם דוחות הקיבוץ

ש: מה נידרש לעשות?

ת:

1.      כל חבר יחתום על מסמך בו הוא מתחייב לדווח על כל הכנסותיו דרך הקיבוץ.

2.      שכירים יעבירו את כל התלושים מדי חודש להנהלת החשבונות החל מתלוש ינואר 2017.

3.      עצמאיים ימשיכו להתנהל מול רואי החשבון האישיים שלהם כפי שנהגו עד היום, אבל בדו"ח שיוגש לשלטונות המס יודגש כי החבר מאחד את הדוחות שלו עם דוחות הקיבוץ. (כל רואי החשבון של החברים ייצרו קשר עם רואי החשבון של נחשון לקבל הנחיות ברורות כיצד למלא הטפסים)

4.      פנסיונרים יעבירו את דוחות התקבולים מקרנות הפנסיה להנהלת החשבונות.

5.      לגבי פנסיונרים עובדים בקיבוץ , ייבדק האם ניתן להשאיר המצב הקיים או שחייבים להוציא להם תלושי שכר.

ש: איך זה משפיע על מי שבחר לאחד הדו"ח האישי עם דוחות הקיבוץ?

ת: אין שום שינוי מהמצב הקיים.

ש: מה קורה עם המקדמות ששולמו?

ת: הקיבוץ מתחשבן עם רשויות המס. במקרה בו שולמו מקדמות בחסר, הקיבוץ יגבה מהחבר את היתרה. במקרה ששולמו מקדמות בעודף, יחזיר הקיבוץ היתרה לחבר.

ש: מה דין חבר אשר בן/בת זוגו אינם חברי קיבוץ?

 

ת: רק חברי קיבוץ יכולים לאחד את הדוחות שלהם עם דוחות הקיבוץ.

ש: מה קורה לנקודות הזיכוי?

ת: לכל אחד יש את נקודות הזיכוי שלו. לגבי הילדים, אין תשובות ברורות של הרשויות עדיין.

ש: האם בני זוג חברים יכולים להחליט כי רק אחד מהם מאחד דוחותיו עם הקיבוץ?

ת: כל חבר וחברה מחליטים באפן אישי ולכן התשובה היא כן, זה אפשרי.

ש: האם ניתן לעצמאי, שאין לו רואי חשבון, לקבל שירותים מהנהלת החשבונות של הקיבוץ?

ת: הנהלה החשבונות של הקיבוץ איננה בנויה לתת שרותי ראיית חשבון ולכן התשובה היא, לצערנו – לא.

ש: האם ניתן לעצמאי, שאין לו רואי חשבון, לקבל שירותים מרואי החשבון של הקיבוץ?

ת: רואי החשבון של הקיבוץ אינם נותנים שרותי ראיית חשבון לפרטיים ולכן התשובה היא, לצערנו – לא.

2.    הגשת דו"ח עצמאי ישירות לרשויות המס ללא קשר לקיבוץ.

ש: מה נדרש לעשות?

ת: החבר יחתום על מסמך בו מצוין כי החליט שלא לכלול את דוחותיו עם דוחות הקיבוץ ולכן הוא מוגדר "חבר בעצמאות כלכלית."

ש: אם יש קשר להגדרת הקיבוץ לחבר בעצמאות כלכלית להגדרת רשויות המס להגדרה "חבר בעצמאות כלכלית"?

ת: מבחינת רשות המיסים כל חברי הקיבוץ, וותיקים וחדשים, הם חברי קיבוץ. ולכן אין כל קשר בין ההגדרות. כל חבר, וותיק או חדש, שיבחר שלא לאחד את הדוחות השנתיים שלו עם הקיבוץ יוגדר כחבר בעצמאות כלכלית  ברשות המיסים.

ש: מה המשמעויות למי שבחר שלא לאחד דוחותיו עם הקיבוץ?

ת:

1.      חבר וותיק שמקבל דיבידנד – יקוזזו 25% עד 30% מהדיבידנד כמס במקור.

2.      קבלת שירות מהקיבוץ תחויב בהוצאת  חשבונית ותשלום מע"מ. כיום מדובר על תשלום בגין ילדים בגיל הרך אולם עדיין לא ברור אם רשות המיסים לא תכלול שירותים נוספים המחייבים הוצאת חשבונית.

3.      החבר מחויב לכלול בדו"ח האישי גם את חלקו היחסי בריווחי הקיבוץ, גם אם אינו זכאי לתקבולי דיבידנד (חבר חדש) או שבאותה שנה לא חולק דיבידנד.

ש: האם בחירה במעמד של חבר בעצמאות כלכלית היא ברת שינוי?

ת: אין עדיין תשובה ברורה בנושא.

ש: מה קורה במקרה בו חבר לא חתם על כל מסמך ולא הצהיר באיזו חלופה בוחר?

ת: במקרה זה יחשב החבר כחבר סרבן והוא צפוי להיות מחויב במס מקסימלי של 50% ללא יכולת קיזוז.

ש: על מי חלה האחריות?

ת: רשויות המס דורשות הוכחות כי הקיבוץ עשה ככל יכולתו להחתים את החבר. במקרה כזה האחריות והקנסות יוטלו על החבר בלבד. אחרת הקנסות יוטלו גם על הקיבוץ וגם על החבר.

ש: נראה כי עדיין ישנן לא מעט נקודות לא ברורות ולא סגורות.

ת: רשות המיסים והביטוח הלאומי עדיין לא הוציאו הוראות ביצוע ולכן ישנן עדיין נקודות שאין עליהן תשובות ברורות.

ש: עושה רושם כי אין איזון בין החלופות

ת: האינטרס של רשויות המס הוא שכלל חברי הקיבוץ יכללו את הדוחות האישיים עם דוחות הקיבוץ ולכן בכוונת מכוון הם יצרו יתרונות לחלופה של איחוד הדוחות האישיים עם דוחות הקיבוץ.

ש: למי פונים כאשר ישנן שאלות בנושא?

ת: אריאלה כהן, חשבת הקיבוץ, תעמוד לרשות חברים לעזרה ותשובות ככל שיתאפשר.

ש: אז מה הולך לקרות מעכשיו?

ת: בתקופה הקרובה נוציא את כתב ההתחייבות של שתי האופציות, לאחר שנקבל נוסח שהוכן ע"י רואי החשבון ועורכי הדין של נחשון ונצא לדרך.יזהר לנדאו – יו"ר


 

 

 


חזרה למעלה הדפסה שלח למייל הוסף למועדפים הפוך לדף הבית