על סדר היום
תמונת השבוע
לתמונות הקודמות
כניסה לחברים
חדש באתר
פליליסט של סרטי שושנה
אוסף של סרטים שיצרה וערכה שושנה לב במשך השנים...
ניר שחם ויקב שורק
בפאתי חצר הקיבוץ שוכן לו יקב שורק. יחודו של יקב זה הוא בהיותו בי"ס לעשיית יין. ניר מספר על היקב וקצת על עצמו...
הרפת שהפכה לענף המים והאינסטלציה
פעם הייתה רפת שם חלבו פרות וגידלו עגלים. אח"כ הפך המקום לסככה של ענף המים. כאן תיקנו צינורות בימי גשם וכאן ישב הפרלמנט של שמואל. כעת השכן ממזרח לוטש את עיניו .
הפרלמנט בספריה
כל יום שישי מתכנסים הספרניות וחברים נוספים בספריה ודנים בהוויות העולם הספרותי ועולמות אחרים...
חנוכה 2017
הדלקת נרות, מופע מדהים של כלילה והרצל ומשחק חנוכה בעזרת אפליקציה במכשירי הניידים....
אפרת שוב - אוסף
צפו ותהנו...
היו זמנים
תמונות מסוף המאה העשרים ותחילת המאה הנוכחית...
יריד היקבים 2017 ביקב שורק
ארוע שהתרחש בסוף חודש מאי ביקב שורק...
תור הכלניות
שלל הפתעות מחכות לנו ב"דרך הלבנה". אחרי שעוברים את "המצבות" ושדות החיטה לכיוון כפר בן-נון הן מחכות לנו במלוא הדרן ויופיין כלניות לבנות ואדומות.
נביטת החיטה
סוף סוף החיטה הרימה ראש בשדות נחשון.
צריף החמישייה
ישן בפני חדש תוציאו
קומביין האבטיחים
אוגוסט 2017 - החל קטיף האבטיחים בשדותינו.
אדום החזה - 16
ציפור קטנה ויפה ממשפחת הקיכליים, חורף בארץ.
על סדר היוםעשרת המגרשים
פרויקט ה-10 9/16

קיבוץ נחשון מצוי בעיצומו של תהליך לקליטת חברים חדשים ב-18 מגרשים מבונים. 
פרויקט ה-18 יועד בראש ובראשונה לבני משק בהתאם לנהלי הקליטה וסדרי התור הנגזרים מתקנון הקליטה שאושר בקלפי בשלב זה, עקב דרישת מספר חברים המערערים על הפרשנות של ועדת הקליטה לגבי התור והזכאות. אנו נכנסים להליך של בוררות אשר יקבע באופן סופי איזו מהפרשניות תקפה. 

בנוסף ל-18 המגרשים המבונים, ישנם בשטח המחנה בקיבוץ עוד כ-10 מגרשים ריקים אשר בהתאם לתוכנית המתאר של הקיבוץ מיועדים לשיוך וקליטה. 
הבניה במגרשים אלו, המפוזרים במקומות שונים בנחשון, תהיה בניה עצמית.
על פי החלטת המזכירות יוצעו עשרת המגרשים הריקים קודם כל לבתי אב שהיו חברים ביום הקובע לאחר מכן לבני משק.

פרויקט ה-10 יבוצע בהתאם לכללים שנקבעו לגבי פרויקט קבוצת ה-18 בהתאמות המתחייבות. סדר התור הפנימי בין בתי האב הוותיקים שיצטרפו לפרויקט ה-10 יהיה בתאם לוותק של החבר בעל הוותק הגבוה בבית האב ובמקרה בו יהיה וותק זהה, תיערך הגרלה בין בתי האב הוותיקים בעלי אותו הוותק לקביעת סדר התור ביניהם. 
האפשרות להשתתף בפרויקט ה-10 פתוחה גם לבתי אב וותיקים שכבר חתמו עם הקיבוץ על הסכמי שיוך.

משפחות אלו תידרשנה לחתום בנוסף להסכם תיאום המגרש אף על הסכם להחלפת המגרש ששויך ויהיה עליהן לשאת בכל העלויות הנובעות מכך.

הסכם החלפת המגרש ששויך יכלול בין היתר פינוי המגרש ששויך וקבלת הזכויות במגרש הריק, העדר תביעות, דיווח לרשויות המס והתחייבות לשאת בכל הוצאה שתגרם לקיבוץ בגין החלפת המגרשים וביטול הסכם הזכויות הראשון.

חשוב להבהיר כי לגבי בתי אב ותיקים שכבר חתמו על הסכם העברת זכויות, קיימת סבירות גבוהה כי החלפת המגרש כבקשתם תוכר על ידי רשויות המדינה (לרבות רשות המסים) כעסקת מכר חוזר לכל דבר ועניין, על כל המשתמע על כך, ובמקרה כזה יחויב הקיבוץ במס רכישה אשר המשפחות שכבר חתמו על הסכם שיוך, ידרשו לשאת. 

לאור העלויות הגבוהות של הקמת בית חדש, כולל תשתיות, כל המשפחות המבקשות להחליף מגרש, יהיו מחויבות בבדיקת היתכנות כלכלית ביחס לתכניתם לבניית ביתם החדש.
לאחר השלמת בניית הבית החדש ופינוי הבית הישן, ימחק "חוב המשפחה" בגין הבית הישן בהתאם לשמאות שבוצעה בשעתה. 

בית המשפחה הישן יוחזר לקיבוץ אשר יעמיד אותו למכרז לבני משק בהתאם לתקנון הקליטה.  שאר המגרשים הלא מבונים אשר לא ייעודו לחברים וותיקים, יוצא למכרז עבור בני משק לצרכי קליטה בנחשון ואף זאת בהתאם לתקנון הקליטה ולהחלטות הספציפיות עליהן תחליט המזכירות בקשר לפרויקט הנ"ל.

בשלב זה אנו מבקשים ממשפחות וותיקים אשר מעוניינות לקבל מגרש ריק לבנית בית מגורים חדש, בהתאם לכתוב לעיל, לפנות בכתב עד ליום 31/10/16.

את הבקשות יש להגיש לעדי כהן במזכירות.

יזהר וג‘יימי

חזרה למעלה הדפסה שלח למייל הוסף למועדפים הפוך לדף הבית